VisumVietnamExpert.nl streeft naar een uitstekende tevredenheid bij haar klanten. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over onze service dan vernemen we dat graag. Wellicht zijn er buitengewone omstandigheden of andere oorzaken waardoor je gebruik wilt maken van deze service. Wanneer het visum is afgewezen zullen we het bedrag altijd restitueren. Voor uitgebreide voorwaarden en informatie klik hier.